เกษตรกรผู้พลิกผืนนาเป็น ไร่นาสวนผสมสู่ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ

นายศุภสิทธ ศรีกฤษณ์  เกษตรกรผู้พลิกผืนนาเป็นไร่นาสวนผสมกับปลาหมอที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ   โตวัย  รดชาดอร่อย   เป็นที่ต้องการของตลาด ตั้งอยู่ที่หมู่ 3  ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

สำหรับบ้านขาว  เป็นชุมชนเข้มแข็ง  จากเดิม ชาวบ้าน  มีอาชีพทำนา   ตอนนี้พลิกผืนดินที่นาน้อย กลายเป็น  สวนปาล์ม  ติดทะเลน้อยใกล้แหล่งนกน้ำ และที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ