ก.ตร.เห็นชอบขยายเวลาแต่งตั้งระดับสว.-รอง ผบก.วาระปี 65

ก.ตร.เห็นชอบขยายเวลาแต่งตั้งระดับสว.-รอง ผบก.วาระปี 65 ออกไปถึงวันที่ 31 ม.ค.ปีหน้าแต่งตั้ง 54 นายพลสีกากี นอกวาระ 

วันที่ 22 ธันวาคม เมื่อเวลา 14.00 น.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร.ครั้งที่ 12/2565 ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. โดยมีวาระน่าสนใจ อาทิ ขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระประจำปี2565 และการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับการ (ผบก.) – ผู้บัญชาการ (ผบช.) นอกวาระประจำปี โดยใช้เวลาในการประชุมกว่า 1 ชั่วโมง 

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) กล่าวภายหลังการประชุม ว่า ก.ตร.มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสารวัตร(สว.)- รองผู้บังคับการ(รอง ผบก.) วาระประจำปี 2565 ออกไปเป็นวันที่ 31 มกราคม2566 เนื่องจากการตรวจสอบคุณสมบัติและการประเมินผลต่างๆ ของข้าราชการตำรวจที่จะได้รับการแต่งตั้งไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ประกอบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงต้นปีเราไม่อยากให้มีการปรับเปลี่ยนกำลังพลในช่วงนีิ้ จึงขอมติที่ประชุม ก.ตร. เพื่อขยายเวลาการแต่งตั้งออกไป 

นอกจากนี้มีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับการ (ผบก.)- ผู้บัญชาการ (ผบช.) นอกวาระประจำปี ทดแทนตำแหน่งว่างจากการเข้าโครงการสับเปลี่ยนกำลังพล หรือ เออร์ลี่รีไทร์และการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ถูกกำหนดขึ้นมาใหม่ ดังนี้ ระดับ ผบช. 4 ราย รอง ผบช.หมุนเวียน3 ราย ผบก.เลื่อนเป็น รองผบช. 12 ราย ผบก.หมุนเวียน 16 ราย รอง ผบก.เลื่อนเป็น ผบก.  19 ราย รวม 54 ราย ส่วนใหญ่เป็นการแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่าง ยกเว้นกรณีที่มีการสับเปลี่ยนตามที่ผบช.แต่ละหน่วยร้องขอ