ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2566 ผู้บริหารช่อง 8

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 กรุงเทพมหานคร ฯ ศ.( เชี่ยวชาญพิเศษ ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2566 พร้อมแสดงความขอบคุณ คุณอิทธิพัทธ์ บัวทอง บรรณาธิการบริหาร และ คุณธีระ ธัญญอนันต์ผล ผู้ประกาศข่าวและบรรณาธิการ รายการคุยข่าวร้อน สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ มช. ด้วยดีเสมอมา

ผลงานของคณะแพทยศาสตร์ มช. ที่ผ่านมาได้แก่ การเปิดหลักสูตรใหม่ โครงการผลิตแพทย์ 2 ปริญญา ระยะเวลาเรียน 7 ปี

สร้างศูนย์วิจัยชั้นนำ 4 ศูนย์ ตอบโจทย์งานวิจัยชั้นเลิศของประเทศ

ปรับปรุงอาคารหลวงปู่แหวน สุจิณโณ เป็นหอผู้ป่วยที่มีมาตรฐานการแพทย์

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

ปรับปรุงห้องฉุกเฉินใหม่ ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

ได้รับการประเมินรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค ก้าวสู่โรงพยาบาลในดวงใจ

ก้าวสู่การเป็น รพ.ดิจิทัลเชื่อมโยงระบบการแพทย์อัจฉริยะครอบคลุมรพ.เครือข่าย 20 แห่ง