เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดรถน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นลดฝุ่นควันพิษPM2.5

เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดรถน้ำออกเพิ่มความชุ่มชื่นในเขตตัวเมืองลดฝุ่นควันพิษ PM2.5 โดยเฉพาะจุดแลนด์มาร์คกลางเมือง ข่วงประตูท่าแพ ย่านชุมชนต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และนักท่องเที่ยว

ที่ข่วงประตูท่าแพ กลางเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์ เพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศลดฝุ่น PM 2.5 ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมนายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบอำเภอเมืองเชียงใหม่ ออกระดมรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ ออกฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นฟ้า ฉีดล้างตามต้นไม้ ฉีดล้างถนน

โดยเฉพาะจุดแลนด์มาร์คกลางเมือง ข่วงประตูท่าแพ สวนสาธารณะ ย่านชุมชนต่างๆ และตลาดสด เพื่อลดผลกระทบด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และนักท่องเที่ยว ให้ในเขตตัวเมืองมีความชุ่มชื่นลอยขึ้นไปในอากาศ ได้ชะล้างฝุ่นควัยพิษPM2.5 ได้เบาบางลงไป ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันนี้ ไปจนกระทั่งสถานการณ์ของฝุ่นควนจะเบาบางลง