“วีระศักดิ์” บรรยายหลักสูตร “นมธ. รุ่นที่ 20” ให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมท่องเที่ยว

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นวิทยากรการบรรยายในหัวข้อ “วัฒนธรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย” ให้แก่ผู้เข้าร่วม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” นมธ. รุ่นที่ 20 เพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจ ในการนำพาเศรษฐกิจไทยให้เติบโต ณ ห้องออดิทอเรียม สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 21 อยู่ระหว่างการรับสมัคร มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” นมธ. รุ่นที่ 21 อบรมระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 24 ตุลาคม 2566 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566 สอบถามรายละเอียด 080-574-0042