“ประภัตร โพธสุธน”ประกาศดันเกษตรกรเลี้ยงควายไทย สร้างมูลค่าหลักล้าน

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เยี่ยมชม ก.เจริญฟาร์ม พัฒนาสายพันธุ์ควายไทย ของนายกล บัววังโปร่ง นายกอบต.นครป่าหมาก กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย ต.นครป่าหมากอ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โดยฟาร์มแห่งนี้มีการส่งเสริมเลี้ยงควายไทยที่มี น้ำหนักมากกว่า 1 ตัน หรือ 1,000 กิโลกรัมเนื่องจากมีความสวยงาม และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เลี้ยง เพราะแต่ละตัวมีมูลค่ากว่าหลักแสนจนถึงหลักล้าน

รมช.เกษตรฯ ต้องการส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาเห็นความสำคัญต่อการผลิตควายคุณภาพ ทั้งการจัดการเลี้ยงดูในระบบที่ได้มาตรฐาน การปรับปรุงพันธุ์กระบือ และร่วมกันอนุรักษ์ควายไทยมากขึ้น ตลอดจนเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเพื่อเป็นการสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มของควายไทย ต่อไป