ศบค.ให้ความมั่นใจพื้นที่รอบ State Quarantineปลอดภัย

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกบริหารสถานการณ์โควิด-19 ( ศบค.) ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบพื้นที่ State Quarantine มั่นใจ ว่า รัฐใช้เพียงพื้นที่ของโรงแรมที่ผ่านการประเมินจากกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายมั่นคงแล้วเท่านั้น โดยหากเป็นผู้ที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคมีไข้ เจ็บป่วย จะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลทันที ประชาชนในพื้นที่โดยรอบไม่มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้อย่างแน่นอน