ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 15 ราย ยอดสะสม 2,854 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 2,490 ราย

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 15 ราย ยอดสะสม 2,854 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 2,490 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 314 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

ผู้ติดเชื้อแบ่งเป็น

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 11 ราย

– เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 9 ราย

– กลุ่มอื่นๆ 2

ราย (คนไทยเดินทางจากต่างประเทศ 1 ราย ไปสถานที่ชุมนุมชน 1 ราย)

– อยู่ระหว่างสืบสวนโรค ไม่พบ

กลุ่มที่ 2 การค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ในชุมชน (ยะลา) 4 ราย

กลุ่มที่ 3 ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสู่การทำ State Quarantine ไม่พบ

ขณะที่สถานการณ์ทั่วโลก ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 2,715,614 ราย
รักษาหายแล้ว 744,451 ราย
เสียชีวิต 190,422 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 880,204 ราย
2. สเปน จำนวน 213,024 ราย
3. อิตาลี จำนวน 189,973 ราย
4. ฝรั่งเศส จำนวน 158,183 ราย
5. เยอรมัน จำนวน 153,129 ราย

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 57 จำนวน 2,854 ราย