เชียงใหม่ ขึ้นมาอันดับ 10 เมืองที่คุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก ฝุ่นPM2.5 กลับมาเกินค่ามาตรฐาน 2 จุด

18 มีนาคม 65 เช้านี้พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ จากเว็ปไซด์ AIR Visual เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก ช่วงเวลา 06.00 น. จากการตรวจค่า US AQI 151 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่อันดับที่ 10 ของโลก ส่วนการตรวจวัดคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จากกรมควบคุมมลพิษ ทั้ง 5 จุดตรวจวัด มีเกินค่ามาตรฐานแล้ววจำนวน 2 จุด มากที่สุดพื้นที่ โรงเรียนบ้านป่าบง ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 53 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบล.ช้างเผือก อำเภอเมือง พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 47 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

จุดที่ 3 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 48 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 4 บนดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและจุดที่ 5 กลางเมืองเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งหมดยังอยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง แต่ใกล้จะเกินจากค่ามาตรฐาน ที่ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสภาพอากาศช่วงเช้ายังเย็น แต่มีกระแสลมพัดเข้ามาในเมือง ซึ่งเป็นแอ่งกระทะฝุ่นควันPM 2.5 ที่ไหลเข้ามาถูกพัดสลายตัวลงไปไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ด้านศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5 อำเภอสันราย ได้รับแจ้งเกิดจุดความร้อนเมื่อวานนี้ถึง 2 ครั้งในช่วงเที่ยงและบ่าย จากการบินสำรวจของเจ้าหน้าที่บินโดรนจิตอาสา พบเห็นกลุ่มควันบริเวณหลังวัดดอยพระแท่น-ผาหลวง บ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 นาย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทราย จึงเข้าดับไฟร่วมกับเจ้าหน้าที่บินโดรนจิตอาสา จำนวน 1 นาย ชี้พิกัดให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเข้า สามารถควบคุมไฟไว้ได้ จุดแรกพื้นที่เสียหายประมาณ 5 ไร่ และจุดพื้นที่เสียหายประมาณ40ไร่ เบื้องต้นยังไม่ทราบ สาเหตุของการเกิดไฟป่าซ้ำในจุดใกล้เคียงกันถึง 2 ครั้ง

ส่วนที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5 อำเภอพร้าว นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว สถานีควบคุมไฟป่าศรีลานนา ร่วมกับ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโหล่งขอด ออกลาดตระเวณในพื้นที่ พบกลุ่มควันไฟในพื้นที่ป่า บริเวณบ้าน ป่าแต้ง ตำบลโหล่งขอด จึงเข้าตรวจสอบ พบไฟป่ากำลังลุกลาม จึงเข้าควบคุมสถานการณ์สามารถควบคุมเพลิงได้เมื่อเวลา 14.35 พื้นที่เสียหายประมาณ 5 ไร่ สาเหตุ คาดว่าเกิดจากการหาของป่า