“แทมมี่ ดักเวิร์ธ” อัดคลิปชมคุณหญิงกัลยา ดันไทยเป็นเจ้าภาพสัมมนาน้ำนานาชาติครั้งแรก

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และโฆษกประจำตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) กล่าวว่า ตามที่โครงการบริหารน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับองค์การบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียสากลหรือ WWM จะจัดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ หรือ Water And Waste Management International Conference & Expo Thailand เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 นี้ โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญน้ำที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกจำนวนมากมาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

ทั้งนี้ในงานดังกล่าวยังมีบุคคลสำคัญระดับโลก 1 คน คือ วุฒิสมาชิก ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ สมาชิกวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกาจากรัฐอิลลินอยส์ ได้อัดคลิปเพื่อกล่าวแสดงความยินดีกับคุณหญิงกัลยาและคณะผู้จัดงาน ที่สามารถผลักดันประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมแสดงความชื่นชมที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการที่จะจัดงานบริหารจัดการน้ำในระดับสากลโดยนางลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า… ขอชื่นชมและยกย่องท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ที่ให้ความสำคัญและขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำผู้นำและผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารจัดการน้ำในระดับโลกมารวมตัวกันในงานนี้เพื่อหาแนวทางในการจัดการน้ำและน้ำเสีย และประเด็นเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในเขตเมืองและชนบท ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทย และขออำนวยพรให้การจัดงานสัมมนาน้ำนานาชาติในปีนี้ ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี

นางดรุณวรรณ กล่าวต่อว่า การที่นางลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของอเมริกา และเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของทั้งคนไทยและคนอเมริกันมากล่าวสนับสนุนคุณหญิงกัลยาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าบทบาทของคุณหญิงกัลยาในการขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการน้ำ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ ถือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นนิมิตรหมายที่ดีเพราะจะส่งผลต่อความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในมลรัฐอิลลินอยส์ ซึ่งจะทำให้การศึกษาของไทยโดยเฉพาะอาชีวเกษตร ซึ่งกำกับโดยคุณหญิงกัลยา สามารถยกระดับองค์ความรู้ให้เทียบเท่าในระดับสากล จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับต่างประเทศที่มีแนวทางในการบริหารจัดการน้ำเพื่อยึดถือประโยชน์ของผู้คนโดยส่วนใหญ่ทั้งนี้ นางลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ เป็นวุฒิสมาชิกสหรัฐจากรัฐอิลลินอยส์เชื้อสายไทย-อเมริกัน จากพรรคเดโมแครต เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการแห่งชาติของพรรคเดโมแครต(ดีเอ็นซี) โดยเธอได้รับชัยชนะการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทำให้เธอเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงเชื้อสายไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ผ่านการเลือกตั้งเข้าไปทำงานในรัฐสภาสหรัฐอเมริกา