120 ปี กรมชลประทาน ‘เฉลิมชัย’ ประกาศเร่งพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลก

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในวาระเป็นประธานเปิดงานวันครบรอบ 120 ปีการก่อตั้งกรมชลประทานว่า ในปัจจุบัน แม้ปัญหาโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย แต่ปัญหาวิกฤตอาหารกำลังเกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยในส่วนประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพในการผลิตผลผลิตเกษตรเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร แหล่งน้ำนับเป็นสิ่งสำคัญ กระทรวงเกษตรฯ จึงต้องพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อภาคเกษตรและภาคอื่นๆ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำในภาคตะวันออกภายใต้โครงการอีอีซีเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุน เนื่องจากขณะนี้นักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนจำนวนมาก จึงตัองมีการลงทุนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้มีปัญหาแย่งชิงแหล่งน้ำกับภาคเกษตร

ด้านนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานได้จัดงาน “120 ปี กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน โดยจัดแสดงนิทรรศการผลงานชลประทาน ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ On ground รวม 76 จังหวัดทั่วประเทศ มีนิทรรศการด้านการชลประทาน กิจกรรมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายชลประทานทุกภูมิภาครวม 67 หัวข้อ โดยวิทยากรระดับจังหวัด อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ รวมถึงกิจกรรม “รักษ์น้ำ ปลูกป่า” ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ จำนวน 22,930 ต้น สำหรับที่ส่วนกลาง จัดเวทีเสวนาโดยวิทยากรมากประสบการณ์จากสายงานต่างๆ แจกกล้าไม้ อาทิ ยางนา สัก พะยูง รวม 3,350 ต้น ให้ผู้ลงทะเบียนร่วมงาน และมีร้านจำหน่ายผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานอีกด้วย

ขณะเดียวกัน กรมชลประทานจัดนิทรรศการเสมือนจริงต่อเนื่องเป็นปีที่สาม โดยครั้งนี้จะได้สัมผัสเรื่องราวความมหัศจรรย์แห่งสายน้ำเพื่อชีวิต “The miracle of water for life” ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง 3 มิติ การเดินทางของสายน้ำตลอด 120 ปี ผู้เข้าชมจะได้รับความสนุกและตื่นเต้นไปกับการสร้างตัวละครอวตารเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการ “พลังแห่งชลประทาน ความเป็นหนึ่งเพื่อทุกคน (One for All)” กับผลงานของ 38 หน่วยงานในสังกัด และกิจกรรมพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดการจัดงานและขอเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน พร้อมกิจกรรมเสวนาและแจกของรางวัลมากมายจากส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน และร่วมสัมผัสเรื่องราวความมหัศจรรย์แห่งสายน้ำเพื่อชีวิต “The miracle of water for life” ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง ตลอดจนร่วมบริจาคให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ผ่านทางเว็บไซต์ 120 ปี กรมชลประทาน

บทความที่เกี่ยวข้อง