“สหวัฒน์” ร้อง “บิ้กตู่” ทำแผนจับระเบียบคิวรถแท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิ

นายกสมาคมผู้ขับแท็กซี่สาธารณะ-สุวรรณภูมิ เรียกร้อง “บิ๊กตู่” ทำแผนจัดระเบียบคิวรถแท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมแก้หลักเกณฑ์การเข้าถึงสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อโครงการบ้านประชารัฐ

นายสหวัฒน์ เหมือนคำ นายกสมาคมผู้ขับแท็กซี่สาธารณะ-สุวรรณภูมิ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายสมหมาย เอี่ยมสอาด ข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้จัดทำแผนจัดระเบียบคิวรถแท็กซี่หรือเกี่ยวข้องกับรถแท็กซี่ ในสนามบิน สถานีขนส่งสถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า และที่สาธารณะทั่วไป ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยทางกลุ่มฯ เสนอให้เริ่มจัดระเบียบที่ กรุงเทพฯและปทุมธานี โซนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับขนส่งมวลชน เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบในการขยายพื้นที่การจัดระเบียบต่อไป

นอกจากนี้ยังมีปัญหาติดเครดิตบูโร ในช่วงที่เกิดโรคระบาด ทำให้สภาวะทางเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวซบเซา ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะขาดทุน จนบางส่วนถึงขั้นปล่อยยึดรถยนต์ รวมถึงบางส่วนไม่ได้รับการเยียวยา

ทั้งนี้การที่รัฐบาลมีมาตรการการเยียวยาแต่ไม่สามารถเข้าถึงผู้ขับแท็กซี่ได้ เนื่องจากบางส่วนเป็นเพียงผู้เช่ารถขับไม่ใช่เจ้าของรถโดยตรง เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกจุด เช่นเดียวกับปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อในการเช่าซื้อโครงการบ้านประชารัฐ ในปัจจุบันได้รับปัญหาเนื่องจากเศรษฐกิจค่อนข้างติดลบ ทำให้นโยบายการปล่อยเครดิตเช่าซื้อเป็นไปด้วยความลำบาก มีกฎเกณฑ์เพิ่มขึ้น ทางกลุ่มฯ เคยมีการยื่นหนังสือเรื่องถึงศูนย์ดำรงธรรม แต่ไม่มีความคืบหน้า จึงเดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยดำเนินการแก้ไข

นายสหวัฒน์ กล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือในส่วนของข้อเรียกร้อง เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งปัญหาดังกล่าว เมื่อได้รับการแก้ไข จะช่วยในเรื่องเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน

ด้านนายสมหมาย เอี่ยมสอาด ข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระบุว่าเนื่องจากทางกลุ่มเคยไปยื่นข้อเรียกร้องไว้ที่ศูนย์ดำรงธรรม แต่ไม่ได้รับความคืบหน้า จึงเดินทางมาในวันนี้ ทั้งนี้ มีนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการเปิดประเทศ รวมถึงการขยายฐานเศรษฐกิจ เพื่อเร่งให้เศรษฐกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ โดยเบื้องต้นจะให้ศูนย์ดำรงธรรม ที่กลุ่มได้คยยื่นข้อเรียกร้องไว้ นำข้อมูลมาชี้แจง .