เลขาฯนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำร่องปรับปรุงคุณภาพน้ำคูเมือง

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดโครงการนำร่องปรับปรุงคุณภาพน้ำคูเมืองเชียงใหม่ ผ่านกระบวนการธรรมชาติบำบัด

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนำร่องปรับปรุงคุณภาพ น้ำคูเมืองเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้ำในคูเมืองเชียงใหม่ได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพดี

นำร่องด้วยการฟื้นฟูคุณภาพน้ำคูเมืองเชียงใหม่ที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คของเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้น้ำคูเมืองได้รับการบำบัด ให้ใส สะอาด ใช้กระบวนการธรรมชาติ โดยการนำจุลินทรีย์จากธรรมชาติที่คัดสรรมาใช้ประโยชน์ คืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติในระบบนิเวศของคูเมืองเชียงใหม่ ณ บริเวณคูเมืองประตูเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.