สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,356 ราย หายป่วยแล้ว 3,169 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย

สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 20,514,016 ราย
อาการรุนแรง 64,593 ราย
รักษาหายแล้ว 13,434,367 ราย
เสียชีวิต 745,687 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา 🇺🇸 จำนวน 5,305,957 ราย
2. บราซิล 🇧🇷 จำนวน 3,112,393 ราย
3. อินเดีย 🇮🇳 จำนวน 2,328,405 ราย
4. รัสเซีย 🇷🇺 จำนวน 897,599 ราย
5. แอฟริกาใต้ 🇿🇦 จำนวน 566,109 ราย
ประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 113 จำนวน 3,356 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,356 ราย หายป่วยแล้ว 3,169 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย

บทความที่เกี่ยวข้อง