อช.ดอยอินทนนท์ เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว กม.31

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ออกประกาศสำหรับนักท่องเที่ยว ที่มาใช้บริการหรือมาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานฯขอรบกวนเวลาของนักท่องเที่ยว แสดงความพึงพอใจในการใช้บริการที่พัก ห้องน้ำ ลานกางเต็นท์ ผ่าน QR code เพื่ออุทยานแห่งชาติดอยอินทนทท์ จะนำไปพัฒนาตามคำแนะนำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อให้ นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว กม.31

ของรางวัลของเราคือหมวกสุดเก๋ที่มีแค่ดอยอินทนนท์ จำนวน 9 ใบ เมื่อท่านสแกนเสร็จแล้วสามารถเขียนชื่อลงไปในคูปองชิงโชค ลุ้นจับฉลากรางวัล ธ.ค.2565 ร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 ธ.ค.2565