ทหารผาเมือง ส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นอยู่ให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง ได้นำสื่อการเรียนการสอน (หนังสือเรียนรู้เสียงภาษาอังกฤษ พร้อมปากกาอัจฉริยะ (ปากกาพูดได้), นมกล่อง, ยาสามัญประจำบ้าน(สำหรับเด็ก) และหลอดไฟส่องสว่าง มอบให้กับเด็กและผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระราชทานบ้านนอแล ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมถึงเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ตามแนวชายแดน และมีฐานะยากจน เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 65 ที่ผ่านมา