เกษตรเชียงใหม่ เร่งกระจายลำไยถึงผู้บริโภค

“เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมชม กิจกรรมการประกวดและจำหน่ายลำไย อำเภอแม่แตง เพื่อกระจายผลผลิตจากเกษตรกร ถึงผู้บริโภคโดยตรง”

นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเจษฎา กาพย์ไชย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เยี่ยมชมกิจกรรมการประกวดพืชผลทางการเกษตร ในงานเงาะผลไม้และของดี อำเภอแม่แตง ครั้งที่ 1 โดยในงานดังกล่าว มีการประกวดพืชผลทางการเกษตร ที่เป็นของดีของอำเภอแม่แตง คือ เงาะ ลำไย อาโวกาโด และกล้วยหอม ในการนี้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้เยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายผลลิตทางการเกษตรที่มาจำหน่ายภายในงาน และได้พบปะเกษตรกร สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ของอำเภอแม่แตง ที่นำผลผลิตลำไยมาจำหน่ายในงาน เป็นการกระจายผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิต

โดย ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย เกื้อปัญญา เกษตรอำเภอแม่แตง ให้ข้อมูลว่าเพิ่มเติมว่า พื้นที่ ปลูกลำไยของอำเภอแม่แตง มีจำนวน 21,000 ไร่ และมีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ลำไย จำนวน 2 กลุ่ม ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ในพื้นที่อำเภอแม่แตง

บทความที่เกี่ยวข้อง