ขายทอดตลาดทรัพย์สินกองทุนฯ ป.ป.ส. ทองและเครื่องประดับ กว่า 225 รายการ

สำนักงาน ปปส. ภาค 5 โดยกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินกองทุนฯ ป.ป.ส. ครั้งที่ 14/2565 ประเภททองและเครื่องประดับ จำนวน 225 รายการ โดยจะทำการขายทอดตลาด ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ เลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจดูรายละเอียด รูปภาพ และเงื่อนไข ได้ที่ https://citly.me/FuLar

บทความที่เกี่ยวข้อง