เปิดสาขาใหม่เชียงใหม่ “ซัมซุงประกันชีวิต” เจาะฐานตลาดใจกลางภาคเหนือ

เชียงใหม่ ซัมซุงประกันชีวิต เปิดสาขาใหม่เชียงใหม่ มุ่งเจาะฐานตลาดใจกลางภาคเหนือพร้อมทะยานสู่ Top5 ปี 2025 มั่นใจศักยภาพพร้อมทุกด้าน

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ snapshot_004_0-1024x576.jpg

บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สานต่อนโยบายขยายธุรกิจและฐานลูกค้าทั่วประเทศเพื่อไปสู่เป้าหมาย Top 5 โดยเปิดที่ทำการสาขาเชียงใหม่แห่งใหม่ใจกลางเมือง เนรมิต Office แบบครบวงจร ที่ชั้น 7 อาคารไอคอน พาร์ค อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายคมกฤษ ลายลักษณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานช่องทางจัดจำหน่ายรายบุคคล บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางกาญจนา ศรีคราม ผู้อำนวยการภาคอาวุโสสำนักงาน คปภ.ภาค1 นางสาวนาถญา ศิริสายัณห์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัด
เชียงใหม่ นายชาญ เยาวะนิจ ประธานฝ่ายบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย SFC และ Acting CAO นางพรประภา สุกรีภิรมย์ ผู้ช่วยประธานกรรมการผู้จัดการ นายดาลัด นุตพันธ์ รองกรรมการฝ่ายการตลาด พร้อมผู้แทนฝ่ายขายและเกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดสาขาใหม่ของบริษัทฯ โดยมีเจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือพร้อมผู้บริหารส่วนราชการ เอกชนในพื้นที่ร่วมแสดงความยินดี

นายคมกฤษ ลายลักษณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานช่องทางจัดจำหน่ายรายบุคคลเปิดเผยว่า จากการที่บริษัทฯ ได้เน้นการดำเนินงานตามนโยบายที่เน้นให้ความสำคัญกับการสร้างตัวแทนมืออาชีพที่ผลิตผลงานคุณภาพ รวมทั้งการบริการที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อรองรับการเติบโตที่ยั่งยืนสู่การเป็น Top 5 ในอุตสาหกรรมประกันชีวิตภายในปี 2025 จากที่ขยายฐานและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดมาสู่ Top10 ก่อนหน้านี้เพื่อเป้าหมายและเห็นถึงโอกาสจากความพร้อมขององค์กรและศักยภาพที่มีจึงได้ขยายพื้นที่การบริการในภาคเหนือให้รองรับการขยายธุรกิจครั้งนี้

เราเป็นผู้ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต การบริหารเงิน และการประกันภัยสุขภาพในประเทศไทยมากว่า 25 ปี มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นตัวแทนสร้างความสัมพันธ์และบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มีนโยบายขยายพื้นที่การบริการไปยังภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้าและฝ่ายขายได้มากยิ่งขึ้น การย้ายสาขาประจำจังหวัดเชียงใหม่จากเดิมมายังสำนักงานแห่งใหม่นี้ เพื่อให้เป็นศูนย์บริการและศูนย์ฝึกอบรมครบวงจรที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและตัวแทนประจำภาคเหนือได้ดียิ่งขึ้น เหตุผลที่เราตัดสินใจเปิดสาขาและศูนย์สอบคอมพิวเตอร์แห่งใหม่ที่ใจกลางเมืองเชียงใหม่นี้ เพราะเรามองว่า บริเวณนี้เป็นศูนย์กลางของภาคธุรกิจและการค้าและเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ สามารถเดินทางได้สะดวกและเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งในแง่ยอดขาย ฐานลูกค้า และการสรรหาตัวแทนใหม่

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ snapshot_006_0-1024x576.jpg

ส่วนสาขาแห่งนี้เตรียมพร้อมเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมด้านการฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายขายเพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพ เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดสอบทางคอมพิวเตอร์สำหรับการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตตัวแทน และเป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างสำนักงานใหญ่และฝ่ายขายในพื้นที่ภาคเหนือ โดยตั้งอยู่ในบริเวณคูเมือง เดินทางสะดวกสบาย ใกล้แหล่งการค้าและการท่องเที่ยว ภายในสาขามีพื้นที่ใช้สอย 1,600 ตารางเมตร มีทั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยและระบบบริการที่ทันสมัย ให้บริการลูกค้าและตัวแทนด้านปฏิบัติการประกันชีวิตและบริหารกรมธรรม์ มีห้องประชุมทุกขนาดที่สามารถรองรับงานต่างๆ อย่างมีมาตรฐาน รองรับการประชุมทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมี Hot Desk และ Recharge Area ซึ่งสาขาเชียงใหม่แห่งนี้จะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ฝ่ายขายและตัวแทนที่ประจำอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ สามารถส่งมอบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด ซัมซุงประกันชีวิต จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อส่งมอบความคุ้มครองชีวิต สุขภาพและเป็นหลักประกันชีวิตให้กับผู้บริโภคชาวไทยได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ snapshot_007-1024x576.jpg

นางกาญจนา ศรีคราม ผอ.อาวุโส คปภ.ภาค 1 กล่าวว่า นับเป็นโอกาสที่ดี ของผู้บริโภคในพื้นที่ และด้วยมาตรฐานขององค์กรซัมซุงก็เชื่อว่าจะเป็นโอกาสในการขยายฐานการตลาดในภาคเหนือได้อีกมากเนื่องจากปัจจุบันอัตราการเจริญเติบโตของตลาดด้านนี้ของภาคเหนือ?มีกว่า 45% ซึ่งมีมากกว่าภาพรวมของทั้งประเทศที่มี 39% จึงถือเป็นดัชนีอย่างหนึ่งในด้านความเชื่อมั่น
ทั้งการลงทุนและเศรษฐกิจ นางสาวแพรวพรรณ วงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสาขาอาวุโส ช่องทาง SFC กล่าวเชื่อว่า เป็นมิติที่ดีต่อทั้งการทำงานของทีมและภาพลักษณ์องค์กรที่จะสร้างความเชื่อมั่นใจแก่ลูกค้าได้มากซึ่งจะส่งผลดีถึงการขยายตลาดไปด้วย

ตัวแทนประกันชีวิตก็รู้สึกดีใจมากเชื่อว่าจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น ตัวแทนและลูกค้าต่างก็ให้ความเชื่อมั่นกับการขยายฐานและเปิดสำนักงานสาขาใหม่นี้และเชื่อว่าตลาดยังเปิดกว้างในพื้นที่ที่ ส่วนลูกค้าผู้ใช้บริการที่มาร่วมแสดงความยินดีก็มั่นใจและเชื่อมั่นต่อการบริการขององค์กรอีกทั้งยังสามารถเข้าถึงการบริการได้สะดวกมากกว่าเดิมด้วย.