#สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19  ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,403 รายหายป่วยแล้ว 3,237 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19  ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,403 รายหายป่วยแล้ว 3,237 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย

สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 24,049,707 ราย อาการรุนแรง 61,793 ราย รักษาหายแล้ว 16,599,143 ราย เสียชีวิต 823,266 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

  1. สหรัฐอเมริกา 🇺🇸 จำนวน 5,955,728 ราย
  2. บราซิล 🇧🇷 จำนวน 3,674,176 ราย
  3. อินเดีย 🇮🇳 จำนวน 3,231,754 ราย
  4. รัสเซีย 🇷🇺 จำนวน 966,189 ราย
  5. แอฟริกาใต้ 🇿🇦 จำนวน 613,017 ราย

ประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 120 จำนวน 3,403 ราย

บทความที่เกี่ยวข้อง