ขสมก.บริการฟรี 5 เส้นทาง อำนวยความสะดวกปชช.ร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9

ขสมก. จัดเดินรถเฉพาะกิจ ให้บริการฟรี 5 เส้นทาง อำนวยความสะดวกประชาชนร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2565

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   


ขสมก. จึงจัดเดินรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเดินทางไปเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยจัดเดินรถโดยสารธรรมดา วิ่งให้บริการฟรี  ในเส้นทางเดินรถเฉพาะกิจ จำนวน 5 เส้นทาง ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด รถคันแรก ออกจากท่าต้นทาง เวลา 08.00 น.  คันสุดท้าย ออกจากท่าต้นทาง เวลา 16.00 น.  โดยจะปล่อยรถโดยสารทุก ๆ 20 นาที  โดยมีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้       

เส้นทางที่ 1  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ   จอดรับ – ส่ง บริเวณกรมทางหลวง 
เส้นทางที่ 2  สโมสรทหารบก – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ  จอดรับ – ส่ง บริเวณกรมทางหลวง
เส้นทางที่ 3  สนามศุภชลาศัย – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ  จอดรับ – ส่งบริเวณกรมทางหลวง  
เส้นทางที่ 4  สนามหลวง – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จอดรับ – ส่งบริเวณโรงเรียนราชวินิตมัธยม
เส้นทางที่ 5  วงเวียนใหญ่ – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จอดรับ – ส่งบริเวณโรงเรียนราชวินิตมัธยม 

ทั้งนี้  จะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดจอดรับ – ส่ง บริเวณกรมทางหลวง และโรงเรียนราชวินิตมัธยม เพื่อตรวจ ATK ให้กับประชาชน ก่อนเดินทางเข้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ