วันอนุรักษ์ฉลามวาฬสากล : วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

ก่อนจะออกไปทำร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชน พายเรือเก็บขยะ ที่คลองประเวศบุรีรมย์ ลงเรือที่ตลาดชุมชนหัวตะเข้ครับ

ถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัว

คลองประเวศบุรีรมย์มีความยาวมาก เชื่อมน้ำจากลำน้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามบางกะเจ้า ไหลตามแนวตะวันออกตะวันตกไปจนเชื่อมแม่น้ำบางปะกง

ส่วนที่ตลาดหัวตะเข้นั้นก็จะมีสี่แยกของคลองที่ตัดลงมาจากแนวเหนือสู่ใต้ คลองนี้เชื่อมขึ้นไปจนถึงแม่น้ำป่าสักโน่นเลย

ระบบคลองในพื้นที่ภาคกลางของเรา มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคโบราณ

และมีการขุดคลองย่อยคลองตัดเชื่อมที่ซับซ้อนมีเสน่ห์มากครับ

กระจายน้ำจากแม่น้ำสายหลักหลายๆสายให้เป็นเส้นเลือดฝอย แถมเชื่อมถึงกัน

การพายเรือเก็บขยะ อาจไม่สามารถไปไกลจนสุดทางก็จริง แต่ถ้าเรารู้ว่าเส้นที่พายอยู่นี้ สุดทางมันคืออะไร เราจะตระหนักว่าน้ำที่ข้างลำเรือแคนูของเราเดินทางมาไกลจากที่ไหน

และทุกสาย… มุ่งหน้าไปลงทะเลที่อ่าวไทยทั้งสิ้น

ดังนั้นกิจกรรมเก็บขยะ ไม่ว่าจะบนฝั่ง ในคลอง ชายหาด หรือปีนเขาขึ้นไป ก็มีผลดีต่อทะเลไทยอยู่ดี

วันนี้เป็นวันอนุรักษ์ฉลามวาฬสากล สัตว์ที่เป็นเสน่ห์สำคัญของกิจกรรมดำน้ำ เพราะเค้าเป็นฉลามที่เป็นมิตร กินแพลงตอนท์เป็นอาหารด้วยการอ้าปากดูดน้ำเข้าผ่านแผงกรองในปาก

ดังนั้นไมโครพลาสติกจึงเป็นอันตรายโดยตรงต่อพวกเค้าเลยครับ

ฉลามวาฬเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เข้าบัญชีสัตว์สงวนของไทย มักพบเฉพาะในทะเลเขตร้อน เป็นสัตว์เลือดอุ่นอย่างวาฬ และโลมา แต่ต่างตรงที่ครีบหางเป็นการโบกซ้ายขวา ไม่ใช่โบกขึ้นลง

และเป็นหนึ่งในผู้ถูกล่าเอาครีบไปทำหูฉลามมากที่สุดอีกสายพันธุ์หนึ่งเสียด้วย

เอาล่ะ ลดการก่อขยะทิ้งขยะ
เพิ่มการ reduce reuse และ recycle ทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดให้มากเป็นนิสัยกันครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง