กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง65

กองทัพเรือจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องใน วันลอยกระทง65 จำนวน 5 จุด ตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยา กทม. พร้อมจัดชุดลาดตระเวน ชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยผู้ประสบเหตุ เพื่อส่งต่อโรงพยาบาลทันที

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. พลเรือเอก ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง

เนื่องจากจะมีประชาชนมาลอยกระทงตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา และมีการสัญจรของเรือท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก จึงมักเกิดอุบัติเหตุทางน้ำบ่อยครั้ง ดังนั้น กองทัพเรือ จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีภารกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

ซึ่งจะทำการลาดตระเวน เฝ้าระวังในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการจัดงานเทศกาลลอยกระทง สวนสาธารณะ รวมถึงท่าเรือที่ โดยประสานกับหน่วยงานอื่น อาทิ กองบังคับการตำรวจน้ำ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร โดย สำนักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร วชิรพยาบาล รวมถึง มูลนิธิ หน่วยงานกู้ภัย และโรงพยาบาล ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำ เป็นไปอย่างทันต่อเหตุการณ์

 สำหรับพื้นที่รับผิดชอบโดยตรงจะรับผิดชอบตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา รวม 5 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ระหว่างสะพานนนทบุรี ถึง สะพานสมเด็จพระนั่งเกล้า, พื้นที่ระหว่างสะพานพระนั่งเกล้า ถึง สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, พื้นที่ระหว่างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง สะพานภูมิพล 1, พื้นที่ระหว่างสะพานภูมิพล 1 ถึง ท่าเรือพระประแดง  และพื้นที่ระหว่างท่าเรือพระประแดง ถึง ปากน้ำเจ้าพระยา โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. ถึงวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น.

ซึ่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จัดเข้าร่วมในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ประกอบด้วย กำลังพลประจำเรือ/ชุดประดาน้ำ/ รวมจำนวนประมาณ 209 นาย เรือเร็ว ตรวจการณ์ลำน้ำ เรือจู่โจมลำน้ำ เรือยางท้องแข็ง เรือยาง เรือพยาบาล และเจ็ทสกี รวมจำนวน 28 ลำ  พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต/อุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำ

ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 3093 และ 0 2475 3094 และสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ 1696  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ ตั้งอยู่ที่ หมวดเรือที่ 3 กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร