รับมือพายุโนอึลสั่งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมขัง

ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

เรื่อง  เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมขัง 

ฉบับที่ 5/2563

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ติดตามเส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุที่พาดผ่านประเทศไทย บริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ โดยพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักมากกว่า 90 มิลลิเมตร รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำในลำน้ำที่เสี่ยงเกิดน้ำหลาก น้ำท่วมขังบริเวณที่ลุ่มต่ำ ในช่วงวันที่ 18 – 21 กันยายน 2563