หัวดำอยากเทศน์ให้มันจบที่รุ่นเรา&อิทัปปัจจยตา #นายคักคน บาเรียน

หัวดำอยากเทศน์ 

ให้มันจบที่รุ่นเรา&อิทัปปัจจยตา

ความเชื่อไม่ใช่ความโง่ 

  เพราะปัญญาเครื่องขจัดความโง่ มีเชื้อจากความเชื่อทั้งนั้น คำประกาศ “ให้มันจบที่รุ่นเรา”ของเยาวชน หมุดหมายเอาวันที่19 กันยายน เมื่อเขียนคำ”อทัปปัจจยตา”ตั้งไว้ ไล่เหตุปัจจัยทั้งสายเกิดและสายดับพบว่า

เพราะอวิชชาจึงเป็น(ปัจจัย)ให้เกิดสังขาร เพราะมีสังขาร จึงมีวิญญาณจึงมี วิญญาณจึงมี นามรูป  เพราะนามรูป จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี  เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี  เพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี  เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี

ความโศก ความคร่ำครวญ ทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นใจ ก็มีพร้อม ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ จึงมี

เพราะดับ(ไม่มี) อวิชชาเป็นต้น

 จึงจะไม่เกิดความโศก ความคร่ำครวญ ทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นใจ ก็มีพร้อมความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ 

เพราะมีปฏิวัตินำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกอบเป็นสังขาร คือรัฐธรรมนูญรัฐบาลบริหารประเทศ ให้ท่องคุณธรรม12 ประการ และร้องเพลงคืนความสุข เด็ก(กูไม่เด็กแล้วโว้ย) ฟัง พร้อมทั้งวางแผนประเทศไว้๒๐ปี จะทำนั่นนั่น

เหตุปัจจัยต่างๆที่เกิดจากสังขารคุณประยุทธ์และบริวาร เยาวชนเขาก็หาทางแก้ด้วยความเชื่อว่า ด้วยอทัปปัจจยตาสายดับ คือประกาศออกไปว่า

“ให้มันจบที่รุ่นเรา”

หัวใจนำเสนอคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดับสังขารประยุทธ์เสีย มันก็เท่านี้!

แต่สังขารประยุทธ์มีมากมาย โดยเฉพาะอำนาจตามกฎหมาย คุกตะราง ศาลและทหาร 

คบไฟที่จุดนี้ เป็นสังขารเพื่อขจัดความมืดยุคสมัย เป็นศรัทธาแห่งยุคสมัยด้วย

จะดับ”ปัจจยาการ” ที่ประยุทธ์และสังคมที่เขาสร้างไว้ ด้วยศรัทธาและปัญญาเยาวชนรุ่นนี้อย่างไร

นายคักคน  บาเรียน