ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศนโยบาย พิทักษ์รักษา ปกป้อง เทิดทูนสถาบันในฐานะองค์จอมทัพไทย ยืนยันทหารไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง เว้นเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐ

พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งแรก มีผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง ประกอบด้วยพลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอกแอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด แถลงยืนยันว่า ทหารไม่ได้เกี่ยวข้องการเมือง แต่สิ่งที่จะเกี่ยวข้องกัน คือเรื่องความมั่นคงของรัฐ ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของทหาร โดยไม่ต้องมีใครสั่ง เพราะเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ เรื่องการเมือง เป็นเรื่องการบริหารประเทศ ตามที่ได้รับมอบตามกฎหมาย ทหารก็เป็นกลไกของรัฐบาล ทหารก็เป็นกลไกในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะวางบทบาทส.ว.ของผบ.เหล่าทัพอย่างไร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวว่า การเลือกตั้งกำหนดให้มีส.ว. ให้ผู้มีความรู้ความสามารถมาดูแล คงแค่เป็นห้วงเวลาหนึ่งตามบทเฉพาะกาล ซึ่งเราเป็นตามกรอบรัฐธรรมนูญ ไม่สามารถบอกได้ว่ามีความเห็นอย่างไร เพราะเป็นข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ เมื่อเข้าไปเป็น ส.ว. ก็ต้องดำเนินการไปตามนั้น

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ย้ำด้วยว่า กองทัพไทยพิทักษ์ รักษา ปกป้อง เทิดทูน พระมหากษัตริย์องค์จอมทัพไทย และน้อมนำแนวทางพระราชทานมาดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 6 ด้าน ประกอบด้วย1. การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางพระราชทาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2. การป้องกันประเทศ3. การรักษาความมั่นคงของรัฐ4. การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ5. การพัฒนาประเทศ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชน6. การบริหารจัดการกอง