พ.ต.อ.เผด็จ งามละม่อม ผกก.สส.1บก. สส.บช.น. พร้อมตำรวจชุดจับกุมได้ นำหมายศาลธัญบุรี ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เข้าจับกุมรุ้ง ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล แกนนำม็อบคณะราษฎร และนายณัฐชนน ไพโรจน์ ในความผิด มาตรา 116 ผู้ใดกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน, ร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร, ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกัน หรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย, ชุมนุม ทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดใดในสถานที่แออัด หรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ร่วมกันกระทำการหรือดำเนินการใดใดซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกันกระทำการโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้หลังจากเจ้าหน้าที่ได้อ่านหมายจับพร้อมแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาได้รับทราบแล้วนั้น ทางรุ้ง ปนัสยา ได้อารยะขัดขืนด้วยการฉีกหมายจับ และนั่งลงภายในห้องที่พักของโรงแรมแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตามหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวทั้ง 2 คนส่งพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค1 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป