รมช.แรงงาน เผย โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและกล้วยน้ำไทมูลนิธิ จัดโครงการอบบรมออนไลน์ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฝึกฟรี! จบแล้วมีงานทำ ส่งมอบโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส ขาดทุนทรัพย์ หรือว่างงาน

วันที่ 15 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานมีข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและกล้วยน้ำไทมูลนิธิ เพื่อการบูรณาการภารกิจร่วมกัน ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ในการพัฒนาแรงงานเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือแรงงานที่ให้บริการด้านการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันยังขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมการสร้างทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน เพื่อการประกอบอาชีพทั้งในและต่างประเทศ

      ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้โรงเรียนฝึกพนักงาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จัดโครงการเรียนออนไลน์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มอบทุนการศึกษาให้ผู้ที่ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยขณะที่เรียนจะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงมีที่พัก อาหาร และมีชุดยูนิฟอร์มให้ระหว่างที่เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติ ซึ่งเมื่อจบการศึกษาหลักสูตรนี้แล้วจะได้ทำงานดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ กับบริษัท จูเนียร์ และซีเนียร์ โฮมเฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยไม่ต้องคืนทุน แถมมีรายได้ 13,000-15,000 บาท รวมถึงค่าทำงานล่วงเวลาหรือโอที วันละ 800 บาท หลังจากที่ทำงานครบ 2 ปี ก็สามารถไปทำงานที่อื่นได้ตามต้องการ

      สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่สนใจสมัครเพื่อขอรับทุนเข้าศึกษาหลักสูตรดังกล่าว จะต้องเป็นเพศหญิง อายุ 18-35 ปี เป็นผู้ด้อยโอกาส ขาดแคนทุนทรัพย์ ว่างงาน ตกงาน วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน มีความประพฤติดี รักการบริการและช่วยเหลือผู้อื่น น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 ไม่มากกว่า 75 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร สนใจรับทุนเรียน ติดต่อได้ที่ 098-983-0414 Line@ : https://lin.ee/ioaDGJW เว็บไซต์ : www.kluaynamthaischool.com หรือ Facebook : โรงเรียนฝึกพนักงาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

      “ในขณะที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลก ทั้งทางตรงและทางอ้อม และทุกคนกำลังพยายามป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ และกังวลกับโอกาสในการหางานทำกับสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอน  หลักสูตรนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีในการทำงาน สร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัวท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้น เพราะเมื่อฝึกจบมีงานทำทันที” รมช.แรงงาน กล่าวในท้ายสุด