นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการดูแลการชุมนุม ระงับเหตุตามสถานการณ์และความจำเป็น ยึดหลักสากล

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ดูแลการชุมนุม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการเข้าระงับเหตุและควบคุมฝูงชน  ยึดหลักสากล ปฏิบัติการตามสถานการณ์และความจำเป็นเท่านั้น  พร้อมทั้งขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือ หลีกเลี่ยง ไม่เข้าร่วมหรือไปยังพื้นที่ชุมนุม นายกรัฐมนตรียังรู้สึกเสียใจที่การชุมนุมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน สร้างความเดือดร้อนและสร้างผลกระทบให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และผู้ที่เดินทางทั่วไปด้วย

นายอนุชา  กล่าวว่า​ นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำว่า การชุมนุมที่มีการใช้ความรุนแรงนั้น  ถือเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมาย ทั้งพ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งยังได้มีประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง  เรื่องการห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ฉบับที่ 9  ที่ห้ามชุมนุม ซึ่งมีความผิดจำคุก 2 ปี ปรับ 40,000 บาท จึงอยากให้กลุ่มผู้ชุมนุม และผู้ที่ต้องการแสดงออกทางการเมืองเสนอความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนมายังรัฐบาลด้วยแนวทางอย่างสุจริต หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและใช้ช่องทางตามกฎหมายที่มีอยู่

บทความที่เกี่ยวข้อง