พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ พร้อมออกเดินทางสู่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. – 3 พ.ย. 64