“สุรชาติ”พรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งซ่อมกทม.เขต 9 ทิ้งห่าง “สรัลรัศมิร์”พรรคพลังประชารัฐที่เข้ามาลำดับที่ 4 มีผู้มาใช้สิทธิ 52.68%

ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสำนักงานเขตหลักสี่ วันที่ 30 มกราคม 2565 นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 9 กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.กทม.เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง (เขตหลักสี่ และจตุจักร เฉพาะแขวงลาดยาว เสนานิคม และจันทรเกษม) รวมทั้งสิ้น 280 หน่วย #อย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นลำดับที่ 1 ด้วยคะแนน 29,416 คะแนน

ลำดับที่ 2 หมายเลข 6 นายกรุณพล เทียนสุวรรณ ก้าวไกล 20,361 คะแนน

ลำดับที่ 3 หมายเลข 2 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคกล้า 20,047 คะแนน

ลำดับที่ 4 หมายเลข 7 นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ พลังประชารัฐ 7,906 คะแนน

ลำดับที่ 5 หมายเลข 1 นายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ ไทยภักดี 5,987 คะแนน

ลำดับที่ 6 หมายเลข 8 นายเจริญ ชัยสิทธิ์ ครูไทยเพื่อประชาชน 333 คะแนน

ลำดับที่ 7 หมายเลข 5 นายรุ่งโรจน์ อิบรอฮีม ไทยศรีวิไลย์ 244 คะแนน

ลำดับที่ 8 หมายเลข 4 นางสาวกุลรัตน์ กลิ่นดี ยุทธศาสตร์ชาติ 190

จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 88,124 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 167,287 คน คิดเป็นร้อยละ 52.68%

เป็นบัตรดี 84,484 บัตร

บัตรเสีย 1,184 บัตร

บัตรไม่เลือกผู้ใด 2,456 บัตร

สำหรับผู้มาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม. เขตเลือกตั้งที่ 9 หลักสี่ – จตุจักร คิดเป็นร้อยละ 52.68  น้อยกว่าการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี 2562 ที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึง 74.54% และสำหรับผลคะแนนอย่างเป็นทางการ ต้องรอให้คณะกรรมการลงรับรอง

ทั้งนี้การเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี 2562 นายสิระ เจตจาคะ พรรคพลังประชารัฐ  33,175 คะแนน นายสุรชาติ เทียนทอง  พรรคเพื่อไทย  30,422 คะแนน  นายกฤษุชา สรรเสริฐ พรรคอนาคตใหม่ 23,527