นิด้าโพลชี้ “ชัชชาติ”ยังคงเป็นบุคคลที่คนกทม.อยากให้นั่งผู้ว่าฯกทม. คะแนนนิยมเพิ่มขึ้น ส่วนผู้ว่าฯอัศวิน ดร.เอ้ สุชัชวีร์  ลดลง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 11” ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,313 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 11 #อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ  #นิด้าโพล  #NIDAPoll