นายกรัฐมนตรีหารือทีมเศรษฐกิจติดตามสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน หาแนวทางช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพ วอนหยุดโจมตีทำคนทำงานท้อแท้

ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ (15 มีนาคม 2565) เวลา 14.30 น. ณ ห้องสีเขียว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องพลังงาน และการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยในการประชุมนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ร่วมพิจารณาแนวทาง การแก้ไขปัญหา เพื่อหาช่องทาง และรูปแบบในการช่วยเหลือ แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะจากราคาพลังงานรูปแบบต่างๆ ช่วยเหลือแรงงาน ลูกจ้าง และดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อย ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบมาก

นายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางสำคัญในการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด ในรูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสม จากงบประมาณที่มีจำกัด ซึ่งต้องการให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด รวมทั้งแบ่งเป็นมาตรการระยะสั้นช่วยเหลือทันทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และระยะยาวช่วยเหลือให้การเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือจะประกาศอย่างเป็นทางการอย่างเร่งด่วนตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหารืออย่างรอบคอบรัดกุม

ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยระบุว่า วันนี้เป็นการประชุม ครม.เหมือนทุกครั้งที่มีหลายเรื่อง หลายวาระ ซึ่งก็ทำเพื่อประชาชนทั้งนั้น หลายเรื่องต้องปรับแก้กฎระเบียบ หลายเรื่องเป็นการอนุมัติงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่าและคำนึงถึงรายได้ที่เรามีอยู่ ซึ่งวันนี้เราเจอปัญหาทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และเรื่องสงครามที่เกิดขึ้น ถึงแม้เราจะเป็นประเทศที่เล็กและอยู่ไกล แต่เราก็อยู่ในห่วงโซ่ของเขา สินค้าต่างๆ ก็ผ่านไปผ่านมา ขายไปที่นั้นที่นี้ ส่วนหนึ่งเป็นสินค้านำเข้าประเทศไทย เมื่อต้นทุนสูง ราคาก็ย่อมสูงขึ้น เราสามารถดูแลประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มีอยู่ ขอให้เข้าใจด้วย

“หลายคนมองว่ารัฐบาลไม่มีเงินอยู่แล้ว จะมีหรือไม่มีต้องหาหนทางดูแลให้ได้ หาวิธีการที่เหมาะสม ถ้าโจมตีกันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา ยิ่งทำให้ทุกคนท้อแท้ คนทำงานก็ท้อแท้เหมือนกัน”พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวและว่า

นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า จะประชุมกับฝ่ายเศรษฐกิจว่าจะเดินหน้าอย่างไรในเรื่องนี้ เพราะเรื่องพลังงานยังมีการผันผวนอยู่มาก เนื่องจากสถานการณ์สู้รบยังมีและยังไม่จบในเวลาอันใกล้นี้ วันนี้สิ่งที่เราเป็นกังวลคือเรื่องราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาพลังงาน ปุ๋ย วัสดุต้นทุนต่างๆ ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเราต้องให้ความสำคัญว่าจะทำอย่างไร วันนี้สถานการณ์โควิด-19 ก็ยังมีปัญหามากพอสมควร