ศูนย์กลางประสานงาน นักศึกษา อาชีวะ ประชาชน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (ศอปส.)ชุมนุมยืนยันเพื่อปกป้องสถาบันฯอย่างสันติ เฝ้าสังเกตุการณ์ชุมนุมของคณะประชาชนปลดแอก

ศูนย์กลางประสานงาน นักศึกษา อาชีวะ ประชาชน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (ศอปส.)รวมตัวกันบนทางเท้าบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ฝังร้านอาหารศรแดง ตรงฝั่งข้ามกับของกลุ่มคณะประชาชนปลดแอกซึ่งอยู่หน้าร้านแมคโดนัลด์ โดยยืนยันว่า จะชุมนุมอย่างสันติ และจะเฝ้าสังเกตการณ์การชุมนุมของคณะประชาชนปลดแอก หากมีการพาดพิงต่อสถาบันฯก็จะทำการเก็บหลักฐานทั้งภาพและเสียงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการต่อไป ในวันรุ่งขึ้น โดยมีตำรวจมาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ

บทความที่เกี่ยวข้อง