แกนนำกลุ่มไทยภักดีประกาศประกาศข้อเรียกร้อง 3 ข้อ  คัดค้านการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกกลุ่ม และต้องไม่แก้รัฐธรรมนูญ 2560

กลุ่มไทยภักดี นำโดยนพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนนำของกลุ่มไทยภักดี ได้นัดรวมตัวสมาชิกและเครือข่ายที่มีจุดยืนเดียวกัน เพื่อทำกิจกรรมแสดงจุดยืนภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กทม. โดยนพ.วรงค์ได้ขึ้นเวที ประกาศจุดยืนปฏิเสธการถูกว่าจ้าง และยืนยันว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มไม่ใช่สร้างม็อบชนม็อบเพื่อให้เกิดการปะทะ.

นายวิชัย ล้ำสุทธิ เลขาธิการกลุ่มไทยภักดี ได้ ขึ้นเวทีประกาศอุดมการณ์ 5 ข้อ

  1. ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  2. สืบสานรากเหง้าเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย
  3. อำนาจควบคุมตรวจสอบทุนผูกขาด
  4. เสริมสร้างความเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในการประกอบอาชีพของทุกชนชั้น

5 สร้างรากฐานความมั่งคั่งของชาติอย่างมั่นคงด้วยระบบเศรษฐกิจพึ่งพาตนเอง

พร้อมประกาศข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ

  1. ต้องไม่ยุบสภา
  2. ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกกลุ่ม
  3. ต้องไม่แก้รัฐธรรมนูญ 2560

.

 

 

 

 

 

สำหรับบรรยากาศการชุมนุมใหญ่เริ่มคึกคักขึ้น มีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสมาชิกศูนย์กลางประสานงาน นักศึกษา อาชีวะประชาชน ปกป้องสถาบัน (ศอปส.) เดินทางเข้าร่วม “กลุ่มไทยภักดี”อีกด้วย