ไทย เสนอ 2 ประเด็นสำคัญ ในวาระครบรอบ 25 ปี ของอาเซียนบวกสาม ย้ำความร่วมมือรอบด้าน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. เข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 25 (the 25th ASEAN Plus Three Summit) ณ โรงแรมสกคา กรุงพนมเปญ

นายกฯ ยืนยัน ความมุ่งมั่นของไทยที่จะดำเนินการตามแผนงานความร่วมมืออาเซียนบวกสามฉบับใหม่ที่มองไปข้างหน้า และมี ปชช. เป็นศูนย์กลาง

โอกาสนี้ ได้เสนอ 2 ประเด็นสำคัญในวาระครบรอบ 25 ปี ของอาเซียนบวกสาม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภูมิภาคในระยะยาว สรุปได้ดังนี้

  1. เร่งขยายความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน เสริมสร้างบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ไทยพร้อมดำเนินการตามแผนงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอาเซียนบวกสาม ปี 66-67
  2. ผลักดันวาระด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างสมดุลระหว่างสรรพสิ่งที่ครอบคลุมและรอบด้าน คำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของ ปชช. โดยตรง ซึ่งไทยได้เสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวทางให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มาเพจไทยคู่ฟ้า