กทม.ประกาศคลายล็อก 13 กิจการและกิจกรรม แต่ยังคงมาตรการคุมโควิด-19 อย่างเข้มข้น

กทม. แถลงผ่อนปรน 13 กิจการ/กิจกรรม ให้เปิดได้แต่ต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยให้มีผลตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 22 ม.ค. ดังนี้1.สถานที่ตู้เกม มีมาตรการทำความสะอาดบ่อยครั้ง ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา2.ร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ต ต้องทำความสะอาดบ่อยครั้ง ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา3.สถานดูแลผู้สูงอายุ ลดเวลาทำกิจกรรม หลีกเลี่ยงติดต่อสัมผัสกัน4.สนามแข่งขันทุกประเภท ยกเว้น มวย ม้า ห้ามมีผู้ชม ห้องจัดเลี้ยง

5.สถานที่จัดเลี้ยง ถ้ามีจำนวนไม่เกิน 300 คน ดำเนินตามมาตรการ ถ้าเกิน 300 คน ขออนุญาตจากสำนักอนามัย กทม.6.สนามพระเครื่อง ต้องควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ ห้ามแออัด7.สถานเสริมความงาม (ไม่รับอนุญาตเป็นคลินิกเวชกรรม) สักและเจาะผิวหนัง จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ8.ออกกำลังกาย ฟิตเนส ยกเว้น อบไอน้ำ9.สถานบริการนวดแผนไทย สปา ไม่รวมอาบอบนวด10.สถานที่ฝึกซ้อมมวย ยิม โดยไม่มีคู่ชก ห้ามแข่งขัน11.สนามโบวลิ่ง สเกต โรลเลอร์เบลด12.สถาบันลีลาศ ห้ามจัดประกวด13.โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้

ส่วนสถานที่ยังปิด ประกอบด้วย 1.สถานที่บริการผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ2.สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็กในตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด 3.สนามมวย4.โต๊ะสนุ๊กเกอร์ บิลเลียด5.สนามม้า6.สนามไก่ชน และสนามซ้อมชนไก่7.สนามชนโค สนามปลากัด หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน8.สถานรับเลี้ยงเด็ก (ยกเว้นการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)9.สถานประกอบกิจการอาบน้ำ10.สถานประกอบกิจการอาบอบนวด11.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน12.สวนน้ำ สวนสนุก 13.อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันศึกษาทุกประเภท (ปฏิบัติตามประกาศ ศบค.)

บทความที่เกี่ยวข้อง