สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากการตรวจเชิงรุกล่าสุดพบผู้ติดเชื้อใหม่ 765 ราย เป็นคนไทย 169 ราย ต่างด้าว 517 ราย