สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ผู้ป่วยรายใหม่ 836 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 19,618 ราย หายป่วยแล้ว 12,514 ราย เสียชีวิตสะสม 77 ราย