“คุณหญิงกัลยา” เร่งพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรให้กับคนรุ่นใหม่ เตรียมสร้างผู้ประกอบการด้านภาคการเกษตรให้ยืนอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21