สาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร สรุปยอดผู้ป่วย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 450 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 14,691ราย รักษาหาย 2,144 ราย เสียชีวิต 5 ราย โดยทางจังหวัดสมุทรสาคร ได้อนุญาตให้ร้านอาหารเปิดให้ประชาชนนั่งรับประทานที่ร้านได้แล้วแต่ยังคงต้องมีมาตรการเว้นละระยะห่าง สวมหน้ากาก แล้วต้องมีเจลแอลกอฮอล์ให้ลูกค้า โดยให้เปิดบริการให้นั่งทานที่ร้านได้ถึงเวลา 21.00น.