สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ผู้ป่วยรายใหม่ 490 ราย  ผู้ป่วยยืนยันสะสม 23,134 ราย  หายป่วยแล้ว 16,274 ราย  เสียชีวิตสะสม 79 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก

ยอดผู้ติดเชื้อรวม 105,907,231 ราย

อาการรุนแรง 104,997 ราย

รักษาหายแล้ว 77,524,874 ราย

เสียชีวิต 2,308,853 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา 🇺🇸 จำนวน 27,407,324 ราย

2. อินเดีย 🇮🇳 จำนวน 10,815,222 ราย

3. บราซิล 🇧🇷 จำนวน 9,449,088 ราย

4. รัสเซีย 🇷🇺 จำนวน 3,934,606 ราย

5. สหราชอาณาจักร 🇬🇧 จำนวน 3,911,573 ราย

ประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 115 จำนวน 23,134 ราย