ผู้อำนวยการศูนย์ BLUE HOUSE ปชป. พร้อมด้วย ‘คณะที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์มอบ ‘เตียงปันสุข’ ให้ผู้ป่วยติดเตียงขาดทุนทรัพย์ในการซื้อเตียง ในพื้นที่เขตดินแดง  

นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการ BLUE HOUSE ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ และช่วยเหลือประชาชนชน พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายสิทธิวัฒน์ ชีรวินิจ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณรงค์ ปราบปัญจะ และคณะ ได้ลงพื้นที่เขตดินแดง เพื่อมอบเตียงและถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการ’เตียงปันสุข’ ซึ่งเป็นโครงการที่ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ที่ประสบปัญหาครอบครัวไม่สามารถพาไปโรงพยาบาลเพื่อไปรับการรักษาตามปกติ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด – 19

โดยนายเมฆินทร์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อช่วงโควิดระบาด เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมาเกิดจากการลงพื้นที่ไปมอบของใช้จำเป็นให้กับชาวบ้านในชุมชนเขตห้วยขวาง – ดินแดง จำพวกข้าวสารอาหารแห้ง ฯลฯ เพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้บ้าง จึงได้ไปพบกับผู้ป่วยติดเตียงในหลายๆพื้นที่ ที่ขาดทุนทรัพย์ในการซื้อเตียงใหม่ บางรายถึงกับต้องใช้ลังกระดาษมาปูนอน จึงได้ติดต่อ และประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอเตียง ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการช่วยหาเตียงให้ผู้ป่วย

เมื่อได้รับแล้วก็นำไปส่งมอบให้กับผู้ป่วย แต่ด้วยผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้นทุกวัน อีกทั้งการบอกปากต่อปาก หรือการแจ้งผ่านผู้นำชุมชน ส่งผลให้เตียงที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ก็เลยเริ่มตั้งโครงการ เปิดขอรับบริจาคเตียง เตียงใหม่ เตียงเก่า หรือเตียงที่พอจะใช้งานได้ ทางโครงการก็ยินดีรับ และนำมาปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม พร้อมที่จะส่งต่อ อีกทั้งยังมีผู้ใจบุญได้เล็งเห็นความสำคัญจึงร่วมบริจาคทุนทรัพย์มาไม่ขาดสายในการจัดหาเตียงให้ผู้ป่วย และซื้อของใช้ที่จำเป็นจริงๆสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ทางโครงการก็ดำเนินมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ คุณสิทธิวัฒน์ ชีรวินิจ ได้ประสานว่า มีประชาชนชาวดินแดง ได้รับความเดือดร้อนเรื่องเตียงผู้ป่วย ดังนั้น จึงได้มีการประสานงานเพื่อที่จะมอบเตียงให้คุณยายในวันนี้ เพราะเชื่อมั่นว่า เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในการลุกเดินเหินภายในบ้านได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้ ผมขอเชิญชวนประชาชนที่มีเตียงยังคงสภาพดี แต่ไม่ได้ใช่งานแล้ว อย่าทิ้งไว้เฉยๆ นำมาบริจาคให้กับทางศูนย์ฯ โดยสามารถติดต่อขอบริจาคได้ที่ โทร : 02-8281010 ID : bluehouse1010 Face: ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์BLUE HOUSE เพื่อจะได้จัดสรรให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบปัญหาไม่มีเตียงที่เหมาะสม  เนื่องจากมีราคาสูงหรือไม่สามารถซื้อหาได้ ถือเป็นการแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ป่วยและผู้ที่จะต้องดูแลต่อไป” นายเมฆินทร์กล่าว

ด้าน นายสิทธิวัฒน์ ระบุว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลน และมีความจำเป็นต้องใช้เตียงจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นรถเข็น หรือที่พยุงเดิน ของใช้ที่ผู้ป่วยมีความต้องการ ทางโครงการจะพยายามหามาให้ เพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวไม่มากก็น้อย โดยเตียง ที่ผู้ป่วยได้รับจากทางโครงการจะให้ผู้ป่วยใช้ โดยไม่มีกำหนดคืน โดยเตียงที่ส่งมอบไป อาจจะมีผู้ป่วยบางรายที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ทางญาติก็จะติดต่อกลับมาทางโครงการเพื่อที่จะขอส่งมอบเตียงให้ผู้ป่วยรายอื่นๆต่อไป

“ในการลงพื้นที่พบปะชาวบ้านในเขตดินแดง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ได้พบเห็นความยากลำบากในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะสามารถซื้อหาเตียงสำหรับผู้ป่วย

ดังนั้น ตนจึงได้เกิดโครงการเตียงปันสุข เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการดูแลผู้ป่วยของญาติพี่น้อง ซึ่งตนอยากให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา มาแบ่งปันน้ำใจและให้ความสุขกับครอบครัวที่ต้องการนำเตียงไปใช้เพื่อรักษาและฟื้นฟูร่างกายต่อไป” นายสิทธิวัฒน์กล่าว  

ส่วนนายณรงค์ ระบุว่า เตียงผู้ป่วย หรือ ถือเป็นสิ่งสำคัญภายในบ้านของผู้ป่วยที่มีอาการติดเตียง ทั้งนี้ เตียงสำหรับผู้ป่วยถือว่ามีความต้องการเป็นอย่างสูง แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน  ประเทศไทยนั้นต้องเผชิญกับโควิดรอบใหม่ ซึ่งจำเป็นจะต้องดูแลสุขภาพผู้ป่วยเป็นพิเศษ   เพราะฉะนั้นแล้ว เตียงจึงมีความสำคัญกับผู้ป่วย ดังนั้น ผมจึงได้นำเตียงของคุณยายคุณณฐกร สุวรรณธาดา รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ที่ไม่ใช่แล้วมาร่วมบริจาคในการลงพื้นที่พร้อมกับทางศูนย์ฯ และผมขอเชิญชวนประชาชน ที่มีจิตเป็นกุศล สามารถบริจาคเตียงให้กับทางเราได้ ซึ่งทางศูนย์ฯ จะดำเนินการไปมอบ ‘เตียงปันสุข’ ให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ต่างๆในโอกาสต่อๆไป