ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย และนายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดฯ พร้อมมอบนโยบายและความห่วงใยของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการให้ความสำคัญการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เน้นย้ำการสวมใส่หน้ากากอนามัย 100% ตรวจวัดคัดกรองอุณหภูมิ ก่อนเข้าโรงเรียนและก่อนเข้าเรียนแต่ละรายวิชา สื่อสารให้ผู้ปกครองสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม