หมอยง เตือนอันตรายให้วัคซีน-19  รวมกับวัคซีนอื่น ชี้อาการข้างเคียงจะไม่รู้ว่าเกิดจากวัคซีนอะไร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์FB ส่วนตัว yong.poovorawan โดยระบุว่า ปกติวัคซีนเชื้อตายให้ร่วมกับวัคซีนเชื้อตายหรือเชื้อเป็นได้ เช่นการให้วัคซีนในเด็ก เราให้วัคซีน 5 โรค 6 โรค เช่น คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบ เยื้อหุ้มสมองอักเสบ โปลิโอ ให้พร้อมกับวัคซีนโรตา (เชื้อเป็น) รับประทานและยังให้พร้อมกับวัคซีนปอดบวม IPD อีกด้วยได้ (2 เข็ม 1 หยอด) การให้วัคซีนเชื้อเป็นถ้าให้ผ่านไปแล้วเป็นเวลาเป็นวันก็ไม่ควรให้วัคซีนอื่นตามจน 4 สัปดาห์ เช่นการให้ MMR (หัด หัดเยอรมัน คางทูม) ถ้าให้พร้อมให้ได้เช่น ให้พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถ้าให้ไปแล้วเป็นวันก็รออีก 4 สัปดาห์ ค่อยให้วัคซีนอื่น

.

วัคซีนโควิดโดยทั่วไปของจีนเป็นเชื้อตาย ไวรัสเวกเตอร์  (AstraZeneca) หรือ mRNA (Pfizer) ก็เปรียบเสมือนเชื้อตาย เพราะไม่เพิ่มจำนวน ตามทฤษฎีน่าจะให้พร้อมกับวัคซีนอื่น เช่น ไข้หวัดใหญ่ได้

.

แต่วัคซีนโควิดเป็นวัคซีนใหม่ จึงไม่ควรให้พร้อมกับวัคซีนอื่น เพราะถ้ามีอาการข้างเคียงจะไม่รู้ว่าเกิดจากวัคซีนอะไร โทษกันไม่ได้ จึงไม่ให้พร้อมกับวัคซีนอื่นเช่น จะไม่ให้พร้อมกับไข้หวัดใหญ่ ที่กำลังถึงฤดูกาลฉีดเวลาเดียวกัน ดังนั้นให้วัคซีนโควิดก่อน แล้วอีก 2 สัปดาห์ค่อยให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เกิดอาการแทรกซ้อนจะได้ไม่โทษวัคซีนตัวอย่าง

#หมอยง