สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ผู้ป่วยรายใหม่ 97 รายผู้ป่วยยืนยันสะสม 28,443 รายหายป่วยแล้ว 26,946 ราย เสียชีวิตสะสม 92 ราย