สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ  ผู้ป่วยรายใหม่ 48 ราย  ผู้ป่วยยืนยันสะสม 28,821 ราย  หายป่วยแล้ว 27,379 ราย เสียชีวิตสะสม 94 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 

ยอดผู้ติดเชื้อรวม 128,237,704 ราย

อาการรุนแรง 94,783 ราย

รักษาหายแล้ว 103,445,679 ราย

เสียชีวิต 2,804,346 ราย

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา 🇺🇸 จำนวน 31,033,801 ราย

2. บราซิล 🇧🇷 จำนวน 12,577,354 ราย

3. อินเดีย 🇮🇳 จำนวน 12,095,329 ราย

4. ฝรั่งเศส 🇫🇷 จำนวน 4,554,683 ราย

5. รัสเซีย 🇷🇺 จำนวน 4,528,543 ราย

ประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 116 จำนวน 28,821 ราย