สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 967 ราย

😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 32,625 ราย

🙂 หายป่วยแล้ว 28,214 ราย

😭 เสียชีวิตสะสม 97 ราย

ข้อมูลผู้รับวัคซีน (ณ วันที่ 10 เมษายน 2564)

เข็มที่ 1 จำนวน 15,656 ราย l สะสม 485,957 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน 2,360 ราย l สะสม 69,439 ราย