สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ผู้ป่วยรายใหม่ 965 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 34,575 รายหายป่วยแล้ว 28,288 ราย เสียชีวิตสะสม 97 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 12 เมษายน 2564มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน578,532 ราย

วันที่ 12 เมษายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 

เข็มที่ 1 จำนวน 6,424 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน 2,056 ราย