นายกรัฐมนตรียืนยันงบประมาณเพียงพอ เร่งเดินหน้าจัดหาที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน ให้แก่ประชาชน มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมหารือมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน

ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผยว่า บ่ายนี้จะมีการหารือเพิ่มเติมร่วมกับฝ่ายเศรษฐกิจถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยโครงการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการขณะนี้ ได้แก่ โครงการเราชนะ และโครงการเรารักกัน พร้อมจะพิจารณาโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติม ยืนยันรัฐบาลไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ แต่จะต้องใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังในสถานการณ์ช่วงนี้  หากจำเป็นก็พร้อมจัดหางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ว่างงานและรักษาการจ้างงานให้ได้มากที่สุด

นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการจัดหาที่อยู่ ที่ทำกินให้แก่ประชาชน ตามแนวทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ด้วยการเร่งจัดหาที่ดิน รวมทั้งการดำเนินการโครงการบ้านเคหะสุขประชา เพิ่มเติมจากกรุงเทพมหานคร ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมอบนโยบายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาจัดทำ Sandbox บ้านน็อคดาวน์ในพื้นที่ที่มีความแออัด ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัย ในส่วนแนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลภายใต้ BCG Model ขอให้รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ดูแลบริษัทในเครือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยแนวทางวิธีการทำงานใหม่ในการให้บริการประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ลดงบประมาณภาครัฐ

นายกรัฐมนตรีตอบคำถามสื่อมวลชนถึงการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN SUMMIT) ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งหลายประเทศอาเซียนที่ได้ส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมฯ เช่นกัน ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรียังกล่าวแสดงความห่วงใยสุขภาพของ เพนกวิน หรือ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ นักกิจกรรมทางการเมืองซึ่งอดข้าวประท้วง พร้อมย้ำว่ารัฐบาลก็ไม่สามารถก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรม พร้อมได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับองค์การคณะสงฆ์สร้างความเข้าใจประชาชน เพื่อป้องกันพฤติกรรมลอกเลียนแบบลัทธิที่มีความเชื่ออย่างไม่ถูกต้องด้วย